Naar Verwijsformulier
Naar Zorgdomein.nl

Als huisarts of medisch specialist kunt u uw patiënt verwijzen naar Revalide wanneer u vermoedt dat hij of zij baat heeft bij een poliklinisch medisch specialistisch revalidatietraject. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten die kampen met chronische pijn of onbegrepen lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Doel van de revalidatie is om deze mensen zinvol te leren omgaan met hun beperkingen en de eigen regie te versterken. 

U kunt een patiënt via ZorgDomein naar ons doorsturen. Daarnaast vindt u op deze pagina een verwijsformulier dat u digitaal kunt invullen, printen en daarna voorzien van uw stempel en handtekening. U kunt dit formulier vervolgens meegeven aan uw patiënt.

Wie zijn wij?

Traditioneel wordt revalidatie aangeboden in revalidatiecentra die zich richten op specifieke problematiek en niet zelden lange wachtlijsten hebben. Wij zijn een kleinschalig revalidatiecentrum dat eenzelfde volwaardige poliklinische medisch specialistisch revalidatiezorg levert. Net als grote revalidatiecentra en ziekenhuizen werken we volgens de laatste richtlijnen en behandelkaders van de beroepsgroep. Maar omdat we een klein centrum hebben, zijn onze communicatielijnen kort en kan onze zorg flexibel zijn en op maat worden gemaakt.

De kenmerken van onze zorg voor u op een rij

Volwaardige revalidatiezorg
Ons team wordt geleid door een revalidatiearts en bestaat uit fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedisten en diëtisten die samen dezelfde patiënt behandelen. De geïntegreerde aanpak maakt onze behandeltrajecten effectief en efficiënt. Hiermee leveren wij volwaardige tweedelijns revalidatiezorg.

Toegankelijk
Onze behandellocatie is gesitueerd in een woonwijk. Dat maakt onze revalidatiezorg laagdrempelig, flexibel en dichtbij.

Maatwerk
We gaan uit van geprotocolleerde zorgpaden, maar dat zorgpad wordt tijdens de intakefase volledig op de patiënt afgestemd. Dat resulteert in een persoonlijk, op maat gemaakt behandelplan.

Goede communicatie
Ons team werkt onder één dak. Dat maakt de lijnen kort. Zowel binnen onze team alsook tussen onze organisatie en u als verwijzer. Wij koppelen de voortgang van de revalidatiebehandeling op meerdere momenten aan u terug. Zodat u precies weet waar bij ons aan is gewerkt en met welk resultaat.

Vergoede zorg
De door ons geleverde zorg valt onder de basisverzekering, waardoor deze altijd wordt vergoed.

Korte wachttijden
Het is vaak belangrijk dat patiënten snel kunnen starten met de behandeling. Wij hebben in tegenstelling tot veel grote revalidatiecentra en ziekenhuizen geen of korte wachttijden.

Verwijzen naar Revalide

U verwijst een patiënt naar ons door

Zodra u een patiënt via ZorgDomein of met het verwijsformulier naar ons doorverwijst, kan hij of zij op korte termijn bij ons terecht. Het verwijsformulier kunt u digitaal invullen, printen en daarna voorzien van uw stempel en handtekening.

Gesprek met artsondersteuner (RAO)

Binnen enkele dagen nadat uw patiënt zich bij ons heeft gemeld begint het traject met een uitgebreide pre-intake met onze revalidatieartsondersteuner (RAO). Die brengt de specifieke situatie in kaart en bereidt het gesprek met onze revalidatiearts voor.

Eerste gesprek met revalidatiearts

Tijdens het eerste revalidatieconsult (de intake) analyseert de revalidatiearts de klachten. Deze bepaalt samen met de patiënt of een revalidatietraject de passende zorg is en de verschillende professionals die hierbij nodig zijn. Na dit gesprek koppelen wij het opgestelde behandelplan naar u terug.

Start behandelingen door het behandelteam

De behandelfase bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde therapieën. Dit kunnen zowel individuele als groepstherapieën zijn. Het behandelteam komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken en zo nodig het behandelplan bij te sturen. Tijdens het behandeltraject is de revalidatiearts eindverantwoordelijk en is er regelmatig een evaluatiemoment. Wij koppelen de voortgang van de behandeling regelmatig aan u terug, omdat wij ervan overtuigd zijn dat we alleen door samen te werken in staat zijn de best mogelijke behandelresultaten te behalen.

Einde behandelingen en rapportage

Omdat we geen vaste programma’s hebben, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en variëren de duur en intensiteit van trajecten. Sommige trajecten duren drie tot vier weken, andere enkele maanden. Na afloop van deze behandelperiode worden de effecten van een behandeling gerapporteerd aan u als verwijzer.