Wat is PCS?

PCS is een diagnose die bekend staat als “langdurige klachten na hersenschudding”. De oorzaak is meestal een val of een botsing tegen het hoofd. Tijdens het ongeval wordt het brein in de schedel heem en weer geschud (commotio cerebri), wat klachten als hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid tot gevolg kan hebben. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na ongeveer 6 weken bij voldoende rust. Als klachten langer aanhouden dan spreekt men van een Post Commotioneel Syndroom. Een hersenschudding leidt over het algemeen niet tot schade van de hersenen. Met schade wordt bedoeld dat een CT of MRI-scan zichtbare afwijkingen laat zien. Maar ook als er geen afwijkingen worden geconstateerd, kunnen er wel degelijk (aanhoudende) klachten zijn. Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid en stijve spieren. Ook kunnen er problemen zijn met concentratie en denken (cognitie), het dagelijkse communiceren (gedrag) en het omgaan met gevoel (emotie). Veel gewone dagelijkse activiteiten (sport, school, werk, uitgaan) kunnen hierdoor minder goed gaan dan voor het ongeval.

Aanhoudende pijn en lichamelijke klachten worden vaak niet zozeer bepaald door de mate waarin lichaamsweefsel daadwerkelijk beschadigd is, maar door de wijze waarop het zenuwstelsel door aanhoudende prikkels enigszins ontregeld is geraakt. Natuurlijk speelt ook de manier waarop iemand er zelf mee omgaat een rol. Aanhoudende pijn en lichamelijke klachten kunnen ervoor zorgen dat er een langzame aanpassing van het functioneren plaatsvindt, waardoor iemand het gevoel ervaart in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

Wat kan Revalide voor u betekenen

Het revalidatieteam van Revalide kan u helpen uw mogelijkheden weer zo goed mogelijk te benutten en u leren om te gaan met uw beperking op een manier die bij u past. Het team probeert samen met u de neerwaartse spiraal te doorbreken. Onder leiding van een revalidatiearts zal ons ervaren interdisciplinaire revalidatieteam samen met u werken aan herstel. Het revalidatieprogramma wordt aan uw persoonlijke situatie aangepast.

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke hulpverleners u nodig heeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Indien er een relatief eenvoudige hulpvraag is, kan er gekozen worden voor een kort traject van drie a vier weken. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om u zelfstandig en met veerkracht met uw klachten om te leren gaan.

De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons.