Langdurige klachten na een hersenschudding (PCS)

PCS is een diagnose die bekend staat als “langdurige klachten na hersenschudding”. De oorzaak is meestal een val of een botsing tegen het hoofd, wat klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid en stijve spieren tot gevolg kan hebben. Bij voldoende rust verdwijnen deze klachten meestal na ongeveer 6 weken.

Een hersenschudding leidt over het algemeen niet tot schade aan de hersenen. Met schade wordt bedoeld dat een CT of MRI-scan zichtbare afwijkingen laat zien. Maar ook als er geen afwijkingen worden geconstateerd, kunt u wel degelijk (aanhoudende) gevolgen ondervinden.

Post Commotioneel Syndroom

Heeft u een hersenschudding gehad? Dan is uw brein in uw schedel heen en weer geschud. Dat heet in vaktermen Commotio Cerebri. Als uw klachten als gevolg daarvan langer aanhouden dan zes weken spreekt men van een Post Commotioneel Syndroom. Naast de aanhoudende lichamelijke gevolgen kunt u ook problemen hebben met concentratie en denken (cognitie), dagelijks communiceren (gedrag) en omgaan met gevoel (emotie). Veel gewone dagelijkse activiteiten (sport, school, werk, uitgaan) kunnen hierdoor minder goed gaan dan voor het ongeval.

Heeft u aanhoudende pijn en andere lichamelijke klachten?  Deze worden vaak niet zozeer bepaald door de mate waarin uw lichaamsweefsel daadwerkelijk beschadigd is, maar door de wijze waarop uw zenuwstelsel door de aanhoudende prikkels enigszins ontregeld is geraakt. Natuurlijk speelt ook de manier waarop u er zelf mee omgaat een rol. Aanhoudende pijn en lichamelijke klachten kunnen ervoor zorgen dat u langzaamaan steeds minder gaat doen, waardoor u het gevoel krijgt in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

Doorbraak met een gecombineerde behandeling

De afgelopen jaren hebben wij al veel mensen met PCS geholpen met een zogeheten interdisciplinair behandelplan waarin tegelijkertijd meerdere aspecten werden aangepakt. Bijna altijd met betere resultaten dan losse behandeltrajecten daarvoor hadden.

In zo’n interdisciplinair behandelplan omschrijft onze revalidatiearts een traject op maat dat past bij de aard en ernst van uw klachten. Dat kan een kort traject zijn van drie a vier weken. Vaak zal de revalidatiearts in overleg met u en het team echter kiezen voor een traject van drie a vier maanden.

Het plan wordt vervolgens uitgevoerd in samenwerking met minimaal een fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Eventueel aangevuld met andere disciplines. De revalidatiearts overziet de samenwerking en helpt bij het vinden van een nieuwe weg. Trainen, oefenen, praten, analyseren en proberen, blijkt voor veel van onze cliënten een plezierige manier van werken die motiveert. En een manier die nieuwe energie geeft. Waardoor u weer zelfstandig en met veerkracht met uw veranderde lichaam leert omgaan.

Wat kan Revalide voor u betekenen?

Graag bespreken we met u wat ons behandelteam eventueel voor u kan betekenen. Wilt u eerst meer weten over onze behandeltrajecten, tarieven en vergoedingen? Dat vindt u op onze pagina met cliëntinformatie.

Heeft u een andere vraag of wilt u een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek?

Bel ons dan meteen even op (085) 489 69 33.